+ 421 940 253 515 I + 421 918 997 888 info@hruskaslovakia.sk

Ubytovací poriadok

1.Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi  doklad totožnosti + potvrdenie o ubytovaní/voucher.

2.Pri príchode sa platí doplatok za pobyt, plus záloha 100EUR, ktorá bude na konci pobytu po skontrolovaní stavu chaty vrátená, po zaplatení doplatku klient obdrží kľúč.

3.Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10:00 hodiny. V opačnom prípade bude klientovi účtovaný ďalší ubytovací deň.

4.Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu. Pri tomto prevzatí sa skladá vratná záloha v hodnote 100€.

5.Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

6.Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej nehnuteľnosti. Za stratu kľúčov účtujeme: 50€. Nehnuteľnosti sú vybavené bezpečnostnými zámkami , preto pri zamykaní musíte otočiť kľučkou nahor proti smeru hodinových ručičiek.

7.V Nehnuteľnostiach na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.

8.Akékoľvek poruchy na zariadení alebo prístrojoch v nehnuteľnosti je klient povinný ohlásiť správcovi zariadenia za účelom opravy na tel. čísle: +421 904 602 857.

V prípade potreby použiť tel. čísla:

 • 112 – tiesňové volanie všeobecné
 • 158 – Polícia Slovenskej republiky

9. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné klienta ubytovať v čase od 15.00 – do 18.00h, – neskorší príchod je možný len po dohode s ubytovateľom…potrebné hlásiť vopred. V opačnom prípade bude neskorý príchod spoplatnený poplatkom +20EUR !!!

10.Vo všetkých priestoroch interiéru nehnuteľnosti je prísny zákaz fajčenia + zakladanie ohňa v blízkosti nehnuteľnosti v celej chatovej oblasti okrem určených priestranstiev a krbu.

12.Akékoľvek závady v nehnuteľnosti je potrebne hlásiť v deň príchodu.

13.V prípade požiaru má každá nehnuteľnosť k dispozícii hasiaci prístroj….ten sa nachádza v dolnej chodbe v blízkosti vchodových dverí. V prípade požiaru treba použiť núdzový východ = vchodové dvere.

14.V deň odchodu je povinné dať kuchynku do pôvodného stavu, to znamená: umyť, utrieť a uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny.

15.Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s majiteľom. Jednorazový poplatok je 20EUR. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.

16.Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých v nehnuteľnosti.

17.Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto. Miesto pre športové potreby, lyže, člny a podobne je v pivničke.

19.V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.

20.Pri vyššej teplote v interiéri nehnuteľnosti , treba prepnúť radiátory na nižšiu teplotu , nie mať otvorené okná a vetrať. Počas týždňa je celo obecná výluka kúrenia v určitých časoch.

21. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať nehnuteľnosť a zanechať ju v stave v akom ju prevzal. Pri odchode je klient povinný vyprázdniť vnútorný krb a vonkajší gril, plus vysypať smeti do smetného koša, ktorý je pred nehnuteľnosťou. Triediť odpad. Plastové fľaše vyhadzovať do koša určeného na plasty (ten sa nachádza pri vstupe do areálu) a sklenené fľaše položiť ku kontajneru.

22.Pri používaní krbu alebo vonkajšieho grilu máte k dispozícii narúbané kúsky dreva , ktoré sú uložené za domom.

23.Klient odovzdá pri odchode správcovi celý inventár nehnuteľnosti v nepoškodenom stave, odovzdá posteľné prádlo, uteráky a kľúče. Po odovzdaní a skontrolovaní objektu správcom sa klientovi vracia záloha 100€. V prípade využitia ďalších služieb doplatí klient zvyšok konečnej sumy.

24. Ak má hosť záujem, tak na požiadanie dostane pri ubytovanie aj zľavovu kartičku VIP určenú pre hosti, ktorá je platná pre naše iné nehnuteľnosti.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo čo Vám zásadne nevyhovuje, prosíme Vás, o konzultáciu s nami. V prípade jeho porušenia budeme žiadať finančne odškodnenie!!!

Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.

STORNO POPLATKY

 • do 30 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z celkovej čiastky pobytu
 • 29 – 15 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z celkovej čiastky pobytu
 • 14 a 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 75 % z celkovej čiastky pobytu
 • menej ako 7 dni pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z celkovej čiastky pobytu
 • Za zrušený Veľkonočný, Vianočný, Silvestrovský a Novoročný pobyt (do 10.1.) a pobyty súvisiace so svadobnou hostinou sa záloha nevracia…(záloha prepadá v plnej výške)

*Na darčekové poukazy sa storno poplatky nevzťahujú. Pobyt zakúpený formou darčekového poukazu, nie je možné zrušiť (vrátiť).

*V prípade vzniknutej situácie v súvislosti s koronavírusom Covid 19, kde by na základe vládneho nariadenia bolo zakázané vycestovanie mimo okres, alebo by bola zakázaná činnosť a možnosť ubytovania, nášho ubytovacieho zariadenia, je rezervácia presunutá v plnom znení na iný, náhradný termín

ĎALŠIE INFORMÁCIE + PODMIENKY

 •  ceny sú uvádzané v €
 • Vianočný a Silvestrovský termín musí byť minimálne na 3 nocí
 • Veľkonočný termín musí byť minimálne na 3 noci
 • Silvestrovský pobyt musí byť minimálne do 2.1.
 • pri 1 dňovej rezervácii cena vyššia.
 • pri 6 a viac dňovom ubytovaní cena možná dohodou
 • cena zahŕňa : ubytovanie
 • cena nezahŕňa: jednorazový záverečný servisný poplatok : 40,- Eur (pobyt)
 • cena nezahŕňa : ubytovací/rekreačný poplatok / za osobu/ na noc
 • úhrada kaucie pre prípad poškodenia inventáru 100 €, znehodnotenia objektu, odcudzenia časti inventáru, predčasného odchodu, straty kľúčov
 • pri rezervácii záloha vo výške 50% z ceny pobytu
 • pobyt so psom je povolený len po dohode (jednorázový poplatok za psa 20EUR/ za cely pobyt)
 • deti do 2 rokov bezplatne
 • zakázané fajčiť v celom objekte